Mässenbladet

Mässenbladet är ett informationsblad som sammantälls av styrelsen och delas ut till medlemmarna ca 4-5 gånger per år. I bladet tas aktuella ämnen upp så som pågående och planerat underhåll. Det är en uppskattad kommunikationskanal och här till höger kan du läsa tidigare Mässenblad.