Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens ekonomi och skötseln av fastigheterna. Det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheterna i gott skick är en viktig fråga.

Styrelsens inriktning
"Styrelsen skall verka för en långsiktigt bra trivsam miljö och en god ekonomi i bostadsrättsföreningen samt granska föreningens förvaltning".

Kontakta styrelsen och valberedningen
Styrelsen når du via e-post styrelsen.massen@gmail.com. Du kan också skriva ett vanligt brev till någon av styrelsemedlemmarna. Vänd dig till styrelsen om du har synpunkter på hur förvaltningen av fastigheterna i föreningen sköts. För alla andra ärenden ska du kontakta förvaltaren.

I styrelsen ingår:

Ordförande: Anders Rickardsson Skeppargatan 100
Kassör


Protokollförare

Sven Themptander
Erik Dahlbergsgatan 35

Fredrik Johansson
Erik Dahlbersgatan 35
Ledamöter Rita Stetter Skeppargatan 77
Rickard Glimmerud
Erik Dahlbergsgatan 35
Lena Johnson
Erik Dahlbergsgatan 27
Suppleanter Claes Carnefeldt, Skeppargatan 96
Kerstin Brunnberg
Skeppargatan 79
Valberedningen:
e-post:
valberedningen.massen@gmail.com

Ulrika Johannessen, Skeppargatan 96
Henrik Wallerius, Skeppargatan 81
Arne Olsson
Skeppargatan 75