Årsredovisningar

Föreningens årsredovisningar är en bra sammanfattning av föreningens verksanhet samt vad som har skett inom föreningen under det avsedda året. I årsredovisningen finner du även föreningens resultat- och balansräkning så att du kan se hur föreningen mår ekonomiskt.

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009

Kallelse till stämman 2018